Kiertäviä näyttelyitä järjestävä taiteilijayhtiö 2000-luvun Vaeltajat (Pietari)

     
 
Uudet peredvižnik–taiteilijat esittäytyivät Petroskoissa
Main Page
English

 

Melnikov Ivan, Two Kiertäviä näyttelyitä järjestävä taiteilijayhtiö 2000-luvun Vaeltajat (Pietari) on perustettu vuonna 2005. Tavoitteena on elvyttää venäläisen taiteen parhaita perinteitä, jotka tiedetään Kramskoin, Perovin, Shishkinin, Mjasojedovin, Repinin ja muiden 1800-luvun peredvizhnikkien(*) teoksista. Nykyajan kiertävät taiteilijat erottuvat edeltäjistä tarjoamalla realistisen otteen taiteeseen rinnalla toisenlaisia, ajan testaamia taiteellisia konseptioita, jotka olivat aikoinaan läheisiä Mir iskusstvan (Taiteen maailma), Venäläisten taiteilijoiden liiton ym. taiteilijaryhmien edustajille.

2000-luvun Vaeltajien näyttelyiden tavoitteiden joukossa ei ole tyylillistä moninaisuutta eikä erilaista taiteellista otetta esineeseen ja taiteen kohteeseen. Ryhmän jäsenet arvostavat edeltajiensäkin tapaan kiinnostusta elämään sekä valistustoimintaa. Yhdistyksen ominaisuutena on venäläisen taiteen korkeitä inhimillisiä tavoitteita vahvistavien teosten etsintä ja esillepano. Taiteilijayhtiön toisena erikoisuutena on aktiivi yhteistyö katsojan kanssa. Tämä tehtävä edellyttää katsojan olevan esteettisesti herkkä ja pystyvän näkemään muita tärkeitä taiteen ominaisuuksia, ennen kaikkea sen sisältörikkautta.

Yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä on löytää monen taiteilijan töistä arvokkaimmat teokset ja koota ne yhtenäiseen kulttuurikenttään. Usein käy niin, että tämäntapaiset teokset tuntuvat oudoilta eikä niille ole kysyntää muissa näyttelyissä tai gallerioissa. 2000-luvun Vaeltajaliikkeen ideologien mukaan tämäntapainen ote pitää yllä taiteilijoiden kiinnostusta sisältörikasta taidetta kohtaan sekä suojelee taiteilijoita muodin heilahduksista.

Yhteen kootut käsialaltaan erilaiset Vadin Gubinin, Vasili Batanjukin, Vladimir Kulenitshin ynnä muiden teokset eivät näytä toisistaan poikkeavilta. Niitä yhdistää herkkä pohdiskeleva suhtautuminen yksilöön, kansallisen maiseman erikoisuuksiin, kyky muistaa omia lähteitään, nähdä tavoitteita ja loppujen lopuksi venäläiselle sielulle ominainen kyky tuntea myötätuntoa.

Juri Belozerskij on paitsi kiinnostava portretisti, joka pystyy havannoimaan hahmojensa intiimisimpia tunteita. Hän etsii aktiivisti muita mahdollisuuksia rakentaa kuvaamataideteoksia eikä menetä tien varrella taiteen ydintä.

Kuvanveistäjä Olga Ivanshintsovan, Vjashteslav Ulanovin ja Aleksandr Molevin luomat hahmot ovat monenlaisia aiheelta ja tekniikalta. Ivanshintsovan traagisesti voimakkaat toimihenkilöt eroavat rajusti muiden tekijöiden teoksista. Molevin hahmot ovat liioitetusti muodokkaita, mutta samalla vakuuttavia, samoin myös Ulanovin ja Ivanshintsovoj teokset.

Hosta. Iltakahvilan tekijä Oleg Tatarnikov kuuluu kuuluisaan pietarilaiseen Tatarnikovien taiteilijaperheeseen.

Vasili Bratanjuk onnistuu parhaiten lajikuvan tekemisessä. Hänen balettiaiheiset teoksensa esittävät tämän tanssilajin tuttuja mestareita ja samalla ovat mielekiintoisia juoniltaan. Katsojalle syntyy mielikuva siitä, että jokainen tanssija on vieressään ja lava teatteriverhoineen ovat oikeita. Kaikissa kuvissa näkyy toiminnan arkisuus ja samalla hetken juhlavuus.

Aivan erilaisen vailutelman luo Valeri Gergievin – voimakkaan ja ristiriitaisen yksilön - muotokuva (tekijä Boris Semenov). Pohdiskelukuva Tuumissaan (Isä Vasili) pysäyttää katsojan eikä päästä helposti irti omilla ainutlaatuisilla äänisävyillä, henkisyyden pidättyväisellä tulkinnalla.

Kiinnostusta herättävät myös akateemikko Oleg Jeremejevin teokset. Hän on pietarilainen taidemaalari, joka on kasvattanut useamman teiteilijasukupolven. Hänen maisemansa eivät pelkästään kuvaa uutta aikaa - luonto tavallaan nousee kuvataideteoksen sisältä. Venäjän taideakatemian akateemikko Andrei Kuznetsov esittää moskovalaista koulua eri tekniikalla tehdyllä kahdella teoksella.

Yhtenäistä venäläistä taidetta sanotaan synkreettiseksi, se yhdistää erilaisten joskus yhdeksi kulttuuriulottuvuudeksi yhdistettyjen kansalliskoulujen piirteitä. Tämän takia yhtiössä on eri kansallisuuksia edustavia taiteilijoita, jotka jakavat mielipiteitään taiteen avulla venäjäksi, mutta samalla omaan tapaansa.

Näyttely toisensa jälkeen taiteilijoiden piiri suurenee, heidän teoksensa ovat yhä kiinnostavimpia ja sisältörikkaimpia. Bahrushinille nimetyssä museon Teatterigalleriassa pidetyn Omistus teatterille näyttelyn retrospektiiviosassa esitettiin kuuluisan moskovalaisen taidemaalarin Jevgenij Ustinovin teoksia. Taiteilija tekee eriaiheisia ja erilajisia töitä, mutta onnistuu parhaiten Aleksandr Pushkinin teosten pohjalta tehdyissä kuvissa. Hän tuntee venäläisen klassikon maailman tosi herkästi.

Esillä olevat teokset ovat kuuluisten pietarilaisten ja moskovalaisten taiteilijoiden käsialaa. Joukossa on Repinille nimetyn kuvaamataiteen ja arkkitehtuurin instituutin, Venäjän taideakatemian, Surikoville nimetyn taideinstituutin, Muhinille nimetyn taideteollisen korkeakoulun, Petrovskaja tiede- ja taideakatemian, Seroville nimetyn taideopiston ynnä muiden arvostettujen oppilaitosten päästökkäitä. Mainittakoon erikseen erinomaisten venäläisen kuvaamataidekoulun opettajia eri kaupungeista Sergei Kitshko, Nikolai Repin, Vladimir Zagonek, Igor Petrov ja Gennadi Tibushkin. Näyttelyssä on myös Moskovan alueen, Samaran, Valko-Venäjän ja Suomen taiteilijoiden teoksia.

2000-luvun Vaeltajien näyttelyt ovat teemoilta, kouluilta ja muodoiltaan erilaisia. Nämä voivat olla pelkästään taidenäyttelyitä, yhteistyöprojekteja moskovalaisten teattereiden kanssa (kuten esim Zarajskissa). Näyttelyitä pidetään museoissa, gallerioissa ja jopa risteilylaivalla Mihail Frunze hyvin monessa kaupungissa Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Suunnitteilla on näyttelyt Groznyjssa ja Kamshtatkan niemimaalla.

Kyseessä olevan yhdistyksen ideologinen pohja on tämän näyttelyn osanottajien Gennadi Gubanovin, Juri Belozerskin ja Valeri Vyborzhaninin määrittelemä. Sen taustalla on venäläisen taiteen terveiden perinteiden säilyttäminen sekä kaikki paras, mikä liittyy Venäjän kansalainen –käsitteeseen. Yhdistyksen edustajat toivovat, että jokaisen näyttelyn myötä taiteilijapiiri kasvaa yhä suuremmaksi, heidän teostensa taso kohenee yhä ylemmäksi ja yhdistymistä katsotaan terveelliseksi ja hyödylliseksi toimeksi.

Kiertäviä näyttelyitä järjestävä taiteilijayhtiö on kiinnostunut kaikesta, mikä vahvistaa kansallista tunnetta, kaikesta, mikä on taideteos olkoon se maalaustaidetta, veistoksia, grafiikkaa, teatteria tai musiikkia.

Kiertäviä näyttelyitä järjestävä taiteilijayhtiö 2000-luvun Vaeltajat toimii Perustusasiakirjan puitteissa. Hallinnon puheenjohtaja on Valeri Vyborzhanin.

-------------
(*) Vaeltajat eli peredvizhnikit tai kiertävät maalarit olivat Venäjän maalaustaidetta uudistava, realistinen koulukunta. Ryhmän perustajajäsenet katkaisivat välinsä Venäjän Akatemiaan ja perustivat akateemisista rajoitteista vapaan koulukunnan, Wikipedia.

Suomentanut Tatjana Titova

All right reserved © 2009-2010