Vandrerutstillingsforening. XXI århundre.
(Sankt-Petersburg)

     
 
Main Page
English

 

Melnikov Ivan, Two Vandrerutstillingsforening. XXI århundre. (Sankt-Petersburg) ble stiftet i 2005 i Sankt-Petersburg med formål å gjenoppta de beste tradisjoner i russisk kunst kjent for verker av Kramskoj, Perov, Sjisjkin, Mjasojedov, Repin og andre XIX-århundretallets kunstere i Peredvizjnikij gruppe. Til forskjell fra deres forgjengere, ved siden av realistiske (etter smal oppfatning) verker foreslår moderne Peredvizjnikij-malere også andre tidsbestandige kunstneriske konsepter, som er beslektet med de konsepter tilhengere av Mir Iskusstva (Kunstverden) forening, Sojuz Russkhikh Khudozhjnikov (Bildende Kunstneres Forening i Russland) forening, og andre seinere foreninger og retninger, holdte seg til.

For Vandrerutstillingsforeningen er stilvariasjon, diversitet i kunstneriske innstillinger til kunstens emne og objekt ikke selve målet, men det å vende til livet, opplysningsarbeidet, - noe som forener Vandrerutstillingsforeningen med deres forgjengere. Særkjennet med Foreningen er at de utstiller og søker etter verker som hevder den russiske kunstens edle og humane mål. Et annet proklamert kjennemerke er et aktivt involvering av tilskuerne forutsatt at de har både estetisk sans og evne til å skjelne kunstens andre viktige egenskaper, først og fremst innholdsrikdom. Det viktigste i Foreningens virksomhet er intensjon til å legge de mest verdifulle verker av omfattende krets av kunstnere for dagen og sammensmelte de til et felles kulturmiljø. Det skjer ofte disse verker blir fremmede for andre utstillinger og samlinger og ikke etterspurte av dem. Beskrevet holdning, etter Vandrerutstillingsforeningens ideologer, gjør det mulig å bevare malernes intresse til innholdsrik kunst og beskytte dem mot motesvingninger. Man oppfatter ikke som separat stående verker av Vadim Gubin, Vasilij Bratanjuk, Boris Keljberer mm. som er malt på forskjellig manér og i kunstnernes sære stiler. Hensynsfull og tenksom holdning til personlighet, til nasjonale landskapets særegenskaper, til evne å huske eget opphav, evne å se formål foran, og til og med evne til medfølelse, noe som betegner mye den russiske sjelen, er det som er til felles for alle disse kunstnere.

Jurij Belozerskij er ikke bare framtredende portrettmaler som kan inntrenge seg dybt inn i sine helters innerste følelser. Han eksperimenterer aktivt med nye komposisjonsteknikker uten å miste kunstens vesen.

Skikkelser skapt av billedhoggere Olga Ivasjintseva, Vjatsjeslav Ulanov og Aleksander Molev, skiller fra hver andre både tematisk og teknisk. Ivasjintsevas meget tragiske skulpturer er absolutt ikke like med andre kunstnernes verker. Molevs skikkelser er mye preget av grotesk men likevel er like troverdige som skulpturer av Ulanov og Ivasjintseva.

Oleg Tatarnikov som utstilles med ”Khosta. Kafé om kveld” lerretet representerer Tatarnikovs malerdynasti kjent i Petersburg.

Man kan merke ypperlige malerier av Vasilij Bratanjuk som fruktbart jobber innenfor genremaleri. Hans verker med ballett tema som avspeiler reelle dansmestere i denne kunstgren, har tiltrekkende susjett. Tilskuerne oppfatter hans verker slik at hver heltinne befinner seg i nærheten, at arrangementer på og bak scenen er reelle. Man opplever samtidig et preg av hverdaglighet over aksjon og tidspunktets høytidelighet. Helt annen stemning utstråler Valery Gergievs (som er en sterk og motstridende person) portrett (maler – B. Semenov). ”Grubling” (”Fader Vasilij”) maleri-refleksjon skapt av Brat-Vladimir, får tilskuerne til å stanse, holder dem med dets særegne stemning og utilsiktet framstilling av åndelighet. Man kan også utpeke verker av en kjent akademimedlem Oleg Arkadjevitsj Eremeev fra Petersburg som har oppforstret flere generasjoner malere. Hans landskapsmalerier er ikke noe nymotens landskapsavspeiling. Naturen liksom stråler ut til tilskuere av maleriets bakgrunn. Andrej Nikolaevitsj Kuznetsovsom er korresponderende medlem ved Russlands Kunstakademi, representerer Moskva maleriskole med verker i to forskjellige teknikker.

Foreningen oppfatter russisk kunst som synkretisk, konstruert av nasjonale skolenes (som før var forenet i en kulturelt miljø) alle mulige spesialiteter. Dette ligger til grunn for at verker av mestere som hører til forskjellige etnisiteter, er representert i Foreningen. Deltakerne uttrykker sine kunstneriske tanker på russisk, mens de beholder hver sin egen stil. Med tanke på å følge tradisjoner som var etablert i kjente kunstneriske foreninger, Vandrerutstillingsforening. XXI århundre. (Sankt-Petersburg) har etablert en streng utvelgelsesprosess, verker av styremedlemmer i Vandrerutstillingsforening har ingen prioritet i forhold til verker av andre deltakere. Vandrerutstillingsforeningens utstillinger er resultat av nøye utvelgelse av verker, og ikke en utstilling av begrenset antall kunstnere.

Malerekrets blir gradvis mer og mer omfattende, deres verker blir mer tiltrekkende og mer innholdsrike. Verker av en kjent maler E.A. Ustinov fra Moskva var utstilt i retrospektive delen av ”Dedikasjon til Teater” utstilling i Teater galleri ved A.A. Bakhrusjin Museum. Evgenij Alekseevitsj Ustinov som har sterk og mangfoldig følelse av Pusjkins verden, utstiller også verker i andre genrer og med diverse temaer.

De utstilte verker er skapt av kjente kunstnere fra Petersburg og Moskva, som fikk utdannelse fra I.E. Repin Institutt for Malerkunst, Billedhoggerkunst og Arkitektur ved Russlands Kunstakademi, V.I. Surikov Kunstinstitutt, V.I. Mukhina (Stieglitz) Kunst- og Industrihøgskole, Petrovskaja Akademi for Vitenskap og Kunst, S.G. Stroganov Moskva Kunst- og Industriuniversitet, V.A. Serov (N.K. Roerich) Kunsthøgskole og andre russiske høy respektable kulturinstitusjoner. Blant utstillere er det kunstnere fra Omegnen av Moskva, Samara by, Hviterussland og Finland, samt verker av framstående den russiske malerskolenes pedagoger fra forskjellige byer. Blant disse pedagoger er Sergej Kitsjko, Vladimir Zagonek, Igor Petrov, Gennadij Tibusjkin, Sergej Savin.

Foreningens utstillinger er variable både når det gjelder temaer, skoler og utstillingsformer. Foreningen arrangerer bade rene kunstutstillinger og utstillinger i samarbeid med Moskva teatre (sånn var utstillingen arrangert i Zarajsk). Utstillinger arrangeres i museer, gallerier, samt ombord “Mikhail Frunze” cruiseskip. Geografisk sett arrangers utstillinger i forskjellige byer i Russland og Hviterussland, fra Barentshavet til Kaspihavet. Foreningen planlegger utstillinger i Korolev vitenskapsby, Paris og Kamtsjatka halvøya. Foreningen begrenser seg ikke med arrangement av utstillinger. Foreningen driver med masterklasser for nybegynnere, forskningskontakter med forskere i hovedsteder og på utkanten, deltakelse på forskningskonferanser, oppdagelse av nye forskningsmetoder innenfor oljemaleri i samarbeid med forskere fra Kazan, samarbeid med biblioteker, museer og encyklopedi forlag, komplettering av museer med verker av deltakerne, bistand til talentfulle ungdommer, deltakelse i “Ny Museum” prosjekt i Murmansk og etablering av Hypernegativsamling av billedekunst.

Foreningens hovede prinsipper var formulert av deltakeren på denne utstillingen – Valerij Vyborzhanin og er grunnet i oppbevaring av sunne tradisjoner av russisk og europeisk kunst.

Under europeisk turne regner Foreningen med å samle rundt seg de tilskuere som verdsetter høyt begrepet MENNESKE, de som kjenner til menneskets følelsens verdi. Foreningen er åpen til å motta nye europeiske kunstnere som deltakere i Foreningen.

Foreningens virksomheter er hjemlet i Vandrerutstillingsforeningen Vedtekter.

Styreleder i Foreningen er Valerij Vyborzhanin.

All right reserved © 2009-2010