„Společnost mobilních uměleckých výstav (SMUV). 21.století“ (Petrohrad)”

     
 
Main Page
English

 

Melnikov Ivan, Two „Společnost mobilních uměleckých výstav. 21. století“, byla založena v roce 2005 v Petrohradě za účelem znovuzrození nejlepších tradic ruského umění, které jsou známy z děl Kramského, Perova, Šiškina, Mjasojedova, Repina a jiných „pěredvižniků“ 19. století. Na rozdíl od svých předchůdců, „pěredvižniky“ současnosti spolu s realistickým přístupem k umění nabízejí i jiné umělecké koncepce, prověřené časem, jež byly ve své době blízké představitelům „Světa umění“, „Svazu ruských malířů“ a později i jiným organizacím.

Stylová různorodost, rozdíl v tvůrčím přístupu k předmětu a objektu umění současných „pěredvižniků“ není jediným cílem výstav SMUV. Návrat k životu, osvětová činnost, jak tomu bylo u jejich předchůdců, to je pro ně charakteristické. Odlišnou zvláštností společnosti je ukazování a hledání děl, která potvrzují vysoké humánní cíle ruského umění. Další zvláštností SMUV je aktivní práce s diváky, jež u nich evokuje existenci vlastního estetického cítění, ale i schopnost rozlišit jiné důležité vlastnosti umění, především jeho obsah. V činnosti společnosti je nejdůležitější snaha zjistit nejcennější díla velkého okruhu malířů a spojit je do jednoho kulturního celku. Často jsou taková díla cizorodá a někdy i nepoužitelná pro jiné výstavy a kolekce. Takový přistup, dle mínění ideologů SMUV, umožňuje zachovat zájem malířů k umění a současně je ochránit před výkyvy módy. Podle stylu a rukopisu díla Vadima Gubina, Vasilije Bratanjuka, Borise Kelberera aj. nevypadají zcela diametrálně odlišná. Spojuje je citlivý, promyšlený vztah k osobnosti, ke zvláštnostem národní krajinomalby, ke schopnosti se vcítit, což je vlastní ruské duši.

Jurij Bělozerskij je zajímavý nejen jako portrétista, který proniká do nejniternějších pocitů hrdinů. Aktivně hledá nové možnosti tvorby malířského díla, přitom však neztrácí podstatu umění.

Obrazy, vytvořené sochaři Vjačaslavem Ulanovem, Alexandrem Molevem a Olgou Ivašincovovou jsou různorodé jak tématicky, tak i technicky. Tragicky silní hrdinové Ivašincovové nejsou vůbec podobní prácím jiných autorů. Obrazy Moleva, který odešel příliš brzy z tohoto života, jsou groteskně vypouklé a současně i přesvědčivé, stejně jako obrazy Ivašincovové a Ulanova.

Oleg Tatarnikov, který vystavuje své plátno „Chosta. Věčerněje kafe“, představuje v Petrohradě známou dynastii malířů Tatarnikových.

Velmi pěkná jsou díla Vasilije Bratanjuka, který plodně pracuje na žánrovém obrazu. Jeho práce na téma baletu, na nichž jsou zobrazeni konkrétní mistři tohoto druhu umění tance, jsou zajímavé i svým obsahem. U diváka vzniká dojem, že každá z hrdinek je vedle nás, že prostředí na scéně a v zákulisí je reálné. Na všech obrazech je současně znát všednost konání i slavnost okamžiku. Úplně jiná nálada čiší z portrétu Valerije Gergijeva (autor – B. Semenov), silné a rozporuplné osobnosti. Obraz-úvaha „Razdumja“ („Otěc Vasilij“) Bratr Vladimíra, provokuje diváka, nepouští ho od sebe svými zvláštními intonacemi, nevtíravou představou duchovna. Krajinomalby mnoha z představovaných autorů nejsou pohledy do nového času. Přitom je každý z nich osobitý. Práce Andreje Kuzněcova, člena – korespondenta Ruské akademie umění, jenž představuje moskevskou školu, nelze zaměnit s díly samarských či petrohradských účastníků.

Ruské umění „Objediněnijem“ je chápáno jako synkretické, jež spojuje nejrůznější projevy národních škol, které byly původně propojeny jedním kulturním prostranstvím. Proto jsou mezi účastníky vidět díla mistrů různých národností, kteří vyjadřují své myšlenky uměním na ruský způsob a přitom mají svůj zvláštní rukopis. SMUV 21. století. Petrohrad, následuje tradice významných uměleckých sdružení a snaží se vykonávat výstavní činnost na základě velmi přísného výběru. Práce členů vedení SMUV nemají žádnou prioritu před díly jiných mistrů. Výstavy SMUV – jsou výstavami pečlivě vybraných děl a nikoli výstavami jednoho konkrétního společenství malířů.

Postupně se rozšiřuje kruh malířů, jejichž díla jsou zajímavější a obsahově plnější. Vystavená díla jsou vytvořena významnými moskevskými a petrohradskými autory, kteří absolvovali Institut malířství, sochařství a architektury I. Repina Ruské akademie umění, Umělecký institut V. Surikova, Berlínskou akademii umění, Vyšší umělecko-průmyslové učiliště V. Muchinové, Petrovskou akademii věd a umění, Moskevskou umělecko-průmyslovou univerzitu S. Stroganova, Umělecké učiliště V. Serova, (N. Rericha) aj. Mezi vystavovateli jsou malíři ze Samary, okolí Moskvy, Běloruska, kteří rovněž přivezli díla pedagogů ruského malířství z různých měst, např. Sergeje Kičko, N. Repina, I. Petrova, G. Tibuškina aj. Turné po evropských městech se zúčastní i sochařka Angela Laich z Německa a malíř S. Serge z Varšavy.

Výstavy „Objediněnija“ jsou různorodé tematicky, podle škol i způsoby provedení. Jsou to i čistě malířské výstavy i ve spolupráci s moskevskými divadly, jako např. v Zarajske. Výstavy se konají v muzeích, galeriích i na parníku Michail Frunze, v různých městech Ruska a Běloruska – od břehů Barensova moře do Kaspického. Plánují se výstavy ve vědeckém městečku Korolev, ve Francii i na Kamčatce. Činnost SMUV se neomezuje pouze na výstavy. Master – classy pro mladé malíře, kontakty s výzkumníky v provinciích i ve městech; účast na vědeckých konferencích, vytváření nových metod výzkumu olejomalby spolu s kazaňskými vědci; spolupráce s knihovnami, muzei a redakcemi encyklopedií; pomoc talentované mládeži, účast v projektu „Novyj muzej“, patronát nad galerií J. Mojsejenko v Bělorusku; práce na tematické objednávky muzeí; organizace malířských festivalů a vytvoření „Negateki izobrazitělnogo iskusstva“

Před výstavou v Praze účastníci současné SMUV letos vystavovali v Helsinkách, Berlíně a Varšavě.

Hlavní principy současného sdružení, které formulovali účastníci této výstavy Gennadij Gubanov, Jurij Bělozerskij a Valerij Vybořanin, se zakládají na uchování zdravých tradic jak ruského umění, tak všeho globálně nejlepšího, co se ztotožňuje s pojmem Člověk. Zástupci SMUV předpokládají, že od jedné výstavy ke druhé se kruh malířů bude zvětšovat, úroveň jejich děl bude růst a zapojí se i evropští malíři.

Činnost sdružení se řídí Stanovami SMUV. Předsedou je Valerij Vybořanin. Webové stránky www.art-vystavka.spb.ru.

All right reserved © 2010