"Таварыства перасоўных мастацкіх выстаў. XXI стагоддзе. (Санкт-Пецярбург)"

     
 
Главная страница
English

 

Melnikov Ivan, Two Мастацкае аб'яднанне "Таварыства перасоўных мастацкіх выстаў. XXI стагоддзе. (Санкт-Пецярбург)" створана ў 2005 годзе ў Санкт-Пецярбургу з мэтай адрадзіць лепшыя традыцыі рускага мастацтва, якія вядомы па творах Крамскога, Пярова, Шышкіна, Мясаедава, Рэпіна і іншых перадзвіжнікаў XIX стагоддзя. У адрозненні ад сваіх папярэднікаў, перадзвіжнікі цяперашняга часу адначасова з рэалістычным (у вузкім сэнсе) падыходам да мастацтва прапануюць і іншыя, правераныя часам мастацкія канцэпцыі, блізкія ў свой час прадстаўнікам "Свету мастацтва", "Саюзу рускіх мастакоў", а пазней і іншым аб'яднанням і накірункам.

Стылявая разнастайнасць, розніца ў творчым падыходзе да прадмета і аб'екта мастацтва сучасных перадзвіжнікаў не з'яўляецца самамэтай выстаў ТПМВ. Зварот да жыцця, асветніцкая праца, як гэта было ў папярэднікаў- усё гэта характэрна і для Таварыства. Адметнай асаблівасцю аб'яднання з'яўляецца паказ і пошук твораў, якія сцвярджаюць высокія гуманныя мэты рускага мастацтва. Другой абвешчанай асаблівасцю ТПМВ з'яўляецца актыўная праца з гледачом, якая прадугледжвае наяўнасць у апошняга як уласнага эстэтычнага пачуцця, так і здольнасць адрозніваць іншыя важныя якасці мастацтва, і, найперш за ўсё, – яго змястоўнасць. Важным у дзейнасці Таварыства з'яўляецца імкненне выявіць найболей каштоўныя творы вялікага кола мастакоў і аб'яднаць іх у адзінае культурнае поле. Часта такія творы становяцца чужароднымі, а часам і незапатрабаванымі для іншых выстаў і збораў. Такі падыход, на думку ідэолагаў ТПМВ, дазваляе захаваць цікавасць мастакоў да змястоўнага мастацтва і адначасова абараніць іх ад ваганняў моды. Розныя па манеры і почырку работы Вадзіма Губіна, Васіля Братанюка, Барыса Кяльберэра і іншых не глядзяцца адасобленымі адзін ад аднаго. Усіх іх аб'ядноўвае чулае, удумлівае стаўленне да асобы, да асаблівасцяў нацыянальнага пейзажу, да здольнасці памятаць свае вытокі, бачыць перад сабой мэту, нарэшце, да здольнасці суперажываць таму, што ўласціва рускай душы.

Юрый Белазерскі цікавы не толькі як партрэтыст, які пранікае ў патаемныя пачуцці сваіх герояў. Ён актыўна шукае іншыя магчымасці пабудовы жывапіснага твора, пры гэтым не губляючы сутнасці мастацтва.

Работы, створаныя скульптарамі Вольгай Івашынцовай, Аляксандрам Молевым і выпускніцай Берлінскай акадэміі Angela Laich, разнастайныя па тэматыцы і па тэхніцы. Трагічна моцныя персанажы Івашынцовай не падобныя на працы іншых аўтараў. Выявы Молева, які рана пайшоў з жыцця, гратэскава выпуклыя і разам з тым такія ж пераканаўчыя, як і выявы Лайх, Івашынцовай.

Алег Чартапалохаў, што выстаўляе палатно "Хоста. Вячэрняе кафэ", прадстаўляе вядомую ў Пецярбургу дынастыю мастакоў Татарнікавых.

Выдатны работы Васіля Братанюка, які плённа працуе над жанравай карцінай. Яго творы на тэму балета, на якіх выяўлены канкрэтныя майстры гэтага віду мастацтва танца, цікавыя і сваімі сюжэтамі. У гледача ствараецца ўражанне, што кожная з гераінь – побач з намі, што становішча на сцэне і за кулісамі – рэальныя. Ва ўсіх карцінах назіраецца штодзённасць дзеяння і ўрачыстасць моманту адначасова.

Зусім іншы настрой ідзе ад партрэта Валерыя Гергіева (аўтар - Б.Сямёнаў), моцнай і супярэчлівай асобы. Карціна-разважанне "Роздумы" ("Айцец Васіль") Брат-Уладзіміра спыняе гледача, не адпускае ад сябе сваімі адмысловымі інтанацыямі, ненадакучлівым уяўленнем духоўнасці. Шматлікія пейзажы прадстаўленых аўтараў – гэта не відапіс новага часу. Пры гэтым кожны з іх самабытны. Работы Андрэя Мікалаевіча Кузняцова, члена-карэспандэнта Расійскай Акадэміі мастацтваў, які прадстаўляе маскоўскую школу, немагчыма зблытаць з працамі самарскіх ці пецярбургскіх удзельнікаў.

Рускае мастацтва Таварыствам разумеецца як сінкрэтычнае, якое ўключае самыя розныя праявы нацыянальных школ, калісьці аб'яднаных адзінай культурнай прасторай. Таму сярод удзельнікаў адметны работы майстроў самых розных нацыянальнасцяў, якія выказваюць свае думкі ў мастацтве па-руску і пры гэтым маюць свой адмысловы почырк. Прытрымліваючыся традыцый вядомых мастацкіх аб'яднанняў, “ТПМВ. ХХІ стагоддзе. Санкт-Пецярбург” імкнецца ажыццяўляць экспазіцыйную дзейнасць на аснове вельмі строгага адбору, пры гэтым работы членаў кіравання ТПМВ не маюць ніякага прыярытэту перад працамі іншых майстроў. Выставы ТПМВ - гэта выставы старанна адабраных узораў, а не выставы нейкай пэўнай супольнасці мастакоў.

Паступова шырыцца кола мастакоў, усё цікавей і змястоўней іх працы. На выставе "Прысвячэнне тэатру" ў Тэатральнай галерэі Музея імя А.А.Бахрушына ў рэтраспектыўнай частцы былі прадстаўлены работы вядомага маскоўскага жывапісца Я.А.Усцінава. Яўген Аляксеевіч Усцінаў, які разнастайна і тонка адчувае свет Пушкіна, выстаўляецца таксама з работамі іншых жанраў на самыя розныя тэмы.

Прадстаўленыя работы выкананы вядомымі пецярбургскімі і маскоўскімі аўтарамі, якія прайшлі школу Інстытута жывапісу, скульптуры і архітэктуры імя І.Я.Рэпіна Расійскай Акадэміі мастацтваў, Мастацкага інстытута імя В.І.Сурыкава, Вышэйшага мастацка-прамысловага вучылішча імя В.І.Мухінай (Шцігліца), Пятроўскай акадэміі навук і мастацтваў, Маскоўскага мастацка-прамысловага універсітэта імя С.Г.Строганава, Мастацкай майстэрні імя В.А.Сярова (М.К.Рэрыха), Берлінскай акадэміі мастацтваў і іншых, вартых найвышэйшай павагі ўстаноў культуры. Сярод экспанентаў ёсць работы мастакоў Падмаскоўя, Самары, Беларусі і Германіі, а таксама творы выдатных педагогаў рускай жывапіснай школы з розных гарадоў, у тым ліку Сяргея Кічко, Мікалая Рэпіна, Ігара Пятрова, Генадзя Цібушкіна, Сяргея Савіна.

Выставы Таварыства разнастайныя па тэматыцы, школам і формам правядзення. Гэта і выключна мастацкія выставы, і ў садружнасці з маскоўскімі тэатрамі, як гэта было ў Зарайску. Выставы арганізуюцца ў музеях, галерэях і на круізным лайнеры "Міхаіл Фрунзе", іх геаграфія ўключае самыя розныя гарады Расіі, Беларусі, Германіі, Фінляндыі – ад берагоў Баранцава мора да Каспія; плануюцца выставы ў навукаградзе Каралёў, а таксама ў Чэхіі, Францыі і на Камчатцы. Дзейнасць Таварыствы не абмяжоўваецца толькі арганізацыяй выстаў. Майстар-класы для юных мастакоў, навуковыя кантакты з даследчыкамі ў правінцыі і сталіцах; удзел у навуковых канферэнцыях, стварэнне новых метадаў даследаванняў алейнага жывапісу сумесна з казанскімі навукоўцамі; праца з бібліятэкамі, музеямі і рэдакцыямі энцыклапедый; папаўненне фондаў музеяў творамі ўдзельнікаў; дапамога адоранай моладзі, удзел у праекце "Новы музей"; шэфства над галерэяй Я.Я.Маісеенка ў Беларусі; праца па тэматычных заяўках музеяў і стварэнне Негатэкі выяўленчага мастацтва.

Да выставы ў Выбаргскім замку ўдзельнікі сучаснага ТПМВ толькі сёлета былі ў Туле, Калузе, Петразаводску, у сталіцы флота Расіі – запалярным Севераморску, у самым сучасным музеі Расіі "Царыцына" і ў Дзяржаўнай Думе ў Маскве.

Асноўныя прынцыпы дадзенага аб'яднання грунтуюцца на пачатках захавання здаровых традыцый як рускага мастацтва, так і ўсяго лепшага, што атаясамляецца з паняццем Чалавек. Прадстаўнікі ТПМВ мяркуюць, што ад выставы да выставы кола мастакоў і ўзровень іх работ будзе расці, знаходзячы сутнасць таварыства здаровай і добразычлівай. А падчас замежнага турнэ магчыма далучэнне і еўрапейскіх мастакоў.

Дзейнасць аб'яднання рэгламентуецца Уставам ТПМВ.

Старшыня Праўлення ТПМВ – Валерый Выбаржанін.

All right reserved © 2011